اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویری از رهبر انقلاب در جمع ارتشی‌ها
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از حضور آیت‌الله خامنه‌ای در میان ارتشیان را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید. 

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش

بسته تصویری رهبری و ارتش