گزارش ساواک درباره حمایت شهید قرنی از تاسیس "حکومت اسلامی" در سال 1356
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سرلشگر قرنی یکی از درجه‌داران و نظامیانی بود که فعالیت‌های ضدرژیم خود را با نزدیکی به آرمان‌های نهضت اسلامی انجام می‌داد. 

در سندی از گزارش ساواک درباره اظهار نظر سرلشگر قرنی در طرفداری از حکومت اسلامی در سال 1356 چنین آمده است: 

«موضوع: تیمسار ولی‌الله قرنی

شهلا ؛ زن حسن اعرابی ( که در زمان بختیار رئیس سازمان اطلاعات و امنیت یکی از شهرستان‌ها بود) در گفتگوئی اظهار داشته که تیمسار بازنشسته ولی‌الله قرنی در جلسه‌ای در قم خواستار حکومت اسلامی در ایران شده و از چنین نظامی در ایران طرفداری کرده است.

نظریه شنبه - زن حسن اعرابی فقط نقل قول کرده و هیچگونه نظری در این مورد نداشته است. ضمنا حسن اعرابی با رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم رفت‌وآمد دارد و از طریق ایشان می‌توان اطلاعات بیشتری درباره شهلا و حسن اعرابی به دست آورد و در صورت لزوم محل سکونت آنان را در قم تعیین نمود.

نظریه یکشنبه - با توجه به دسترسی شنبه اظهار مطالب بالا صحت دارد.

نظریه سه‌شنبه - نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد. 

نظریه چهارشنبه - نظریه سه‌شنبه تأیید می‌گردد.»


گزارش ساواک مبنی بر نظر سرلشگر قرنی درباره حکومت اسلامی در سال 1356