اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
قسمت نوزدهم از بسته تصویری «آنچه گذشت»
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نوزدهمین قسمت از بسته تصویری "آنچه گذشت" که به بازخوانی مواضع شخصیت‌های مختلف می‌پردازد  در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد. در این قسمت، مواضع آیت‌الله منتظری و حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

قسمت نوزدهم از بسته تصویری

قسمت نوزدهم از بسته تصویری

قسمت نوزدهم از بسته تصویری

قسمت نوزدهم از بسته تصویری

قسمت نوزدهم از بسته تصویری

قسمت نوزدهم از بسته تصویری

قسمت نوزدهم از بسته تصویری