با اعلام روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
«تاریخ تحلیلی دولت نهم» به نمایشگاه کتاب می‌رسد
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مجموعه سه جلدی «تاریخ تحلیلی دولت نهم» همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مخاطبان عرضه می‌شود.

مجموعه «تاریخ تحلیلی دولت نهم»، با معیار اصول کلی انقلاب که در بیانات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب منعکس است، به تورق در کارنامه دولت نهم و دهم پرداخته و جزئیات بسیاری از گزارش‌ها و رخدادها را به همراه ناگفته‌های تاریخی بازگو می‌کند.

گفتنی است مجموعه «تاریخ تحلیلی دولت نهم» در غرفه موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب به مخاطبان عرضه خواهد شد.