به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
«تقی شهرام به روایت اسناد» به نمایشگاه کتاب رسید

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- تسنیم نوشت: کتاب «تقی شهرام به روایت اسناد» مشتمل بر 200 برگ سند منتشر نشده درباره تقی شهرام، از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار کتاب شد.

«تقی شهرام به روایت اسناد» به نمایشگاه کتاب رسید

این کتاب، مشتمل بر 10 فصل، تحقیقی همه جانبه درباره‌ تقی شهرام است که اهم موضوعات مرتبط با وی را در بر می‌گیرد؛ از جمله دوران قبل از زندان و ضربه‌ شهریور 1350، دوران‌ زندان در اوین، قصر و ساری، داستان فرار شهرام از زندان با ذکر جزئیات به نقل از خودش و ستوان احمدیان، ورودش به سازمان مجاهدین خلق پس از فرار و دوران تعاملش با مصطفی شعاعیان و کادرهای قدیمی سازمان، ورودش به مرکزیت و سه شاخه‌ای کردن سازمان، فرایند تغییر ایدئولوژی و خروج از مذهب در بیش از نیمی از اعضا، تصفیه‌ها و ترورهای داخلی، ترورهای سیاسی و نحوه تعامل با شوروی، سلطه غیابی بر شاخه‌ خارج از کشور، دوران‌های نشیب و فراز رهبری در سازمان و نهایتا اخراج و استعفاء، دوران زندان در جمهوری اسلامی و ماجراهایی که در این دوران از سر گذراند، ماهیت شکایت‌هایی که علیه وی به دادگاه انقلاب اسلامی ارائه گردید، بررسی روند برگزاری دادگاه و رد صلاحیت آن توسط وی، واکنش گروه‌های مختلف از جمله مجاهدین خلق و پیکار به محاکمه‌ تفی شهرام و سرانجام صدور رأی و اعدام.

«تقی شهرام به روایت اسناد» به نمایشگاه کتاب رسید

چنانکه در مقدمه این اثر آمده: «در این کتاب سعی شده همه‌ تأثیراتی که تقی شهرام در زمینه‌های گوناگون روی سازمان و نیروهای آن داشته است بررسی گردد؛ از جمله تأثیری که وی در نحوه‌ عضو گیری و به کارگیری دختران و زنان گذاشت و روندی را در پی داشت که بسیاری از جریان‌ها آن را برنتافتند و خروج از دایره‌ اخلاقی به معنی اعم آن برشمردند.»

«تقی شهرام به روایت اسناد» توسط احمدرضا کریمی تدوین و از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 708 صفحه در سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاببه غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس مصلی تهران، شبستان اصلی، راهروی 12، غرفه 1 مراجعه کنند.