استاد شهید در گذر تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت سالروز شهادت، شهید مرتضی مطهری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از وی منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری

شهید مطهری