روایت تصاویر از نماز باشکوه عید فطر سال 1357
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز عید فطر سال 1357، یکی از باشکوه‌ترین تجمعات تاریخ نهضت اسلامی برپا شد که طی آن مردم ضمن برگزاری نماز عید، اقدام به تظاهرات کردند. در ادامه تصاویری از نماز باشکوه مردم تهران در روز عید فطر آن سال از نظر می‌گذرد.

تصاویری از نماز عید فطر 57

تصاویری از نماز عید فطر 57

تصاویری از نماز عید فطر 57

تصاویری از نماز عید فطر 57

تصاویری از نماز عید فطر 57

تصاویری از نماز عید فطر 57

تصاویری از نماز عید فطر 57