اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت بیستم از بسته تصویری "آنچه گذشت" که مواضع شهید هاشمی‌نژاد، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، ابراهیم بزدی و سید محمد خاتمی درباره آمریکا را بازخوانی می‌کند، در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم