دستورالعمل فوری ساواک برای مقابله با فعالیت‌های انقلابیون در شب‌های قدر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مناسبت‌های مذهبی در دوران نهضت اسلامی محملی برای اوج‌گیری مبارزات علیه رژیم پهلوی بود. در همین زمینه ماه مبارک رمضان و به خصوص شب‌های قدر، در ابعاد مختلف مورد استفاده انقلابیون قرار می‌گرفت. رژیم پهلوی نیز به اشکال گوناگون در صدد مقابله با این مبارزات بود. 

براساس دستوری که با قید فوریت در سال 1357 به امضای ثابتی صادر شد، ساواک ماموریت یافت تا با فعالیت‌های مبارزین در شب‌های قدر مقابله کند. در این دستور آمده بود: «اطلاعات رسیده حاکی است که روحانیون و وعاظ طرفدار [امام] خمینی در روزهای نوزده و بیست و بیست‌ویکم ماه رمضان در منابر خود شدیداً تحریکاتی به عمل خواهند آورد و بعید نیست عناصر افراطی مذهبی و اخلالگر از این فرصت استفاده و دست به اقدامات اخلالگرانه و خرابکارانه بزنند. با همکاری مأمورین انتظامی پیش‌بینی‌های لازم معمول هرگونه حوادثی به موقع و مستمراً گزارش گردد. ثابتی»


دستورالعمل فوری ساواک برای مقابله با فعالیت‌های انقلابیون در شب‌های قدر