واکنش ساواک به تظاهرات مردم خمین در 15 خرداد 42

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با انتشار خبر بازداشت امام خمینی توسط رژیم پهلوی در نیمه خرداد 1342، مردم شهرهای کشور به طور خودجوش اقدام به برپایی تظاهرات کردند و خواستار آزادی حضرت امام شدند. در نقاط مختلف کشور، مردم با تعطیل عمومی، به خیابان‌ها ریختند و دست به تظاهرات زدند. در این میان مردم خمین نیز همپای سایر مردم کشور تظاهرات کردند.

براساس آنچه در جلد دوم کتاب «تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده آمده است، به دنبال تعطیلی دکان‌ها و مغازه‌ها و خیزش عمومی در خمین، بلافاصله ساواک وارد ماجرا شد و پاکروان در 17 خرداد 1342 به ساواک قم دستور داد: «به قرار اطلاع روز 15/3/42 عده­ای از اهالی خمین در اثر تحریکات و اقدامات بستگان آیت‌الله خمینی به عنوان اعتراض نسبت به بازداشت وی مغازه‌ها و دکاکین خود را تعطیل کرده و تظاهراتی در این مورد به عمل آورده‌اند. علیهذا دستور فرمایید ضمن اعلام چگونگی، اقداماتی را که درباره محرکین اهالی و مردم صورت گرفته گزارش نمایید.»

واکنش ساواک به تظاهرات مردم خمین در 15 خرداد 42