تصاویری از تظاهرات مردم علیه "جبهه ملی" در 25 خرداد 60
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در بحبوحه حوادث مربوط به بنی‌صدر و منافقین در خرداد ماه 1360، جبهه ملی‌ مردم را به تظاهرات علیه تصویب لایحه قصاص در 25 خرداد 1360 دعوت کرد. امام خمینی در بیاناتی توطئه ملیون را خنثی کرده و مردم با حضور در خیابان‌ها به نقشه آن‌ها پایان دادند. 

تصاویر زیر مربوط به حضور انقلابی مردم در 25 خرداد 1360 است.

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد

تصاویری از تظاهرات مردم علیه جبهه ملی در 25 خرداد