سند تبعید آیت‌الله فاضل لنکرانی به بندر لنگه در سال 1352

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی از شاگردان امام خمینی، روحانیون مبارز و از مدرسین به‌نام حوزه علمیه قم در دوران نهضت اسلامی و از مراجع تقلید پس از پیروزی انقلاب بود. آیت‌الله فاضل‌لنکرانی که در اسناد ساواک با نام موحدی‌گیلانی شناسایی می‌شد در دوران مبارزاتی خود سابقه تبعید به بندرلنگه و پس از آن به یزد را دارد. وی همچون سایر علما و روحانیون در سال 1352 از جمله فضلا و مدرسینی بود که نام او در فهرست تبعیدی‌های دسته جمعی کمیسوین امنیت شهرستان قم قرار گرفت.


در سند تبعید به تاریخ 11 شهریور 1352 آمده است: 

« ریاست شهربانی بند لنگه 

طبق تصمیم جلسه مورخ 52/5/22 کیسیون حفظ امنیت اجتماعی این شهرستان که قرار اجرای موقت آن به تایید مقام استانداری استان مرکزی رسیده آقای محمد موحدی گیلانی (لنکرانی) فرزند فاضل دارنده شناسنامه 43081 صادره قم متولد 1312 محکوم به سه سال اقامت اجباری در آن شهرستان گردید. رای مزبور برای اجرا ابلاغ شد بدینوسیله مراتب در اجرای ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 2 اضافه شده بماده 2 قانون حفظ امنیت اجتماعی با اطلاع میرساند خواهشمند است ورود و اقامت نامبرده را اعلام فرمایند.»سند تبعید آیت‌الله فاضل لنکرانی به بندر لنگه در سال 1352