اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویری از شهید آیت‌الله محمدعلی صدوقی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله صدوقی در 11 اردیبهشت ماه 1361 توسط عوامل منافقین در شهر یزد به شهادت رسید. به همین مناسبت حساب اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از وی را منتشر کرد. 


تصاویری از آیت‌الله صدوقی


تصاویری از آیت‌الله صدوقی

تصاویری از آیت‌الله صدوقی

تصاویری از آیت‌الله صدوقی

تصاویری از آیت‌الله صدوقی


تصاویری از آیت‌الله صدوقی

تصاویری از آیت‌الله صدوقی


تصاویری از آیت‌الله صدوقی


تصاویری از آیت‌الله صدوقی


تصاویری از آیت‌الله صدوقی


تصاویری از آیت‌الله صدوقی