انقلاب اسلامی در یزد
تمجید آیت‌الله صدوقی از مبارزات مردم یزد در سال 1357 +سند
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله محمد صدوقی، از علمای مبارز و پیشتاز انقلابی، در 11 تیرماه 1361 به دست گروهک منافقین ترور شد و به شهادت رسید. وی در دوران نهضت اسلامی نقش ویژه‌ای در سازمان‌دهی مبارزات مردم یزد داشت. مردم یزد هم کاملا در مسیر برنامه‌ها و طرح‌های مبارزاتی وی گام برمی‌داشتند.

براساس یک گزارش از ماموران ساواک در بهار سال 1357، مردم یزد با دستور آیت‌الله صدوقی، اقدام به تعطیلی مغازه‌ها نموده و دست به اعتصاب عمومی می‌زنند. همین اقدام مردم باعث تمجید آیت‌الله صدوقی می‌شود. 

براساس سندی از گزارشات ساواک که تاریخ آن مربوط به 27 خرداد 1357 است «تعدادی اعلامیه به امضاء شیخ محمد صدوقی مبنی بر تشکر از هماهنگی کسبه در زمینه اعتصاب و تعطیل نمودن مغازه‌های خود منتشر و در شهر یزد توزیع گردیده است.»

تمجید آیت‌الله صدوقی از مبارزات مردم یزد در سال 1357 +سند