پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی از شاگردان قدیمی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی و از اولین مبارزان انقلابی بود. وی كه در قم و نجف افتخار شاگردی حضرت امام(ره) را داشت از سوی ایشان سامان‌دهی مبارزه در كرمانشاه را عهده دار بود. آنچه در زیر می‌آید برگ‌هایی از دست‌نوشته‌های آیت‌الله خسروشاهی است كه در گنجینه مركز اسناد انقلاب اسلامی ثبت شده است.

دست‌نوشته‌های آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهیدست‌نوشته‌های آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهیدست‌نوشته‌های آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهیدست‌نوشته‌های آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی