اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد:
بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ جدیدترین قسمت از بسته تصویری «خاطره نگاشت» با خاطراتی از احمد خلیلی، شمس‌الدین مجابی، آیت‌الله ری‌شهری، حجت‌الاسلام فلسفی، علی‌محمد بشارتی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی و ... منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم

بسته تصویری خاطره نگاشت - قسمت یازدهم