بازنشر
گزارش اسناد از مبارزات فرهنگی شهید عراقی در زندان در سال 1355

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید حاج مهدی عراقی از جمله انقلابیونی بود که در مقابله با جریان‌های انحراف و نفاق در طول دوران مبارزه نقش بسزایی داشت. از جمله اقدامات او در این زمینه فعالیت‌های فرهنگی و علمی همراه با دیگر روحانیون در زندان بود. در سندی از اسناد مرتبط با حاج مهدی عراقی آمده است:

 موضوع: حاج محمدمهدی ابراهیم عراقی فرزند غلامعلی

مشارالیه که محکوم به حبس ابد بوده در اتاق 4 بند 6 به اتفاق محی‌الدین انواری کتابی را برای رفع اشکالات مذهبی‌ها به وجود آوردند و کلیه افراد مذهبی اشکالات خود را در هنگام مطالعه کتاب یادداشت و پیش محمدمهدی ابراهیم عراقی و محی‌الدین انواری می‌برند و آن‌ها هم این اشکالات را از طریق مباحثات ایده‌آلیستی و ضدماتریالیستی بر طرف می‌کردند و یک‌بار دو نفر فوق سعی نمودند تا همین حسین مرادی دزفولی را که کتابی در مورد زبان، تفکر و شناخت مطالعه می‌کرد تحت تأثیر قرار دهند و در این کار هم تا اندازه‌ای موفق شدند.

نظریه یکشنبه: محمدمهدی ابراهیم عراقی و محی‌الدین انواری که عضو حزب ملل اسلامی بوده‌اند هر دو از متعصبین مذهبی می‌باشند که کلیه اخبار و اطلاعات مربوط به داخل و خارج زندان را جمع‌آوری و پیرامون مسائل سیاسی به خصوص درباره مارکسیست‌ها بحث و تبادل نظر می‌نمایند ضمنا دو نفر مذکور در حال حاضر در بازداشتگاه اوین هستند.

متن سند گزارش کمیته مشترک ضدخرابکاری از فعالیت‌های علمی و فرهنگی شهید عراقی در زندان در سال 1355