اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر تاریخی از عزاداری محرم در دوران نهضت اسلامی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و یاران با وفایشان، صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از عزادری مردم ایران در دوران نهضت اسلامی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.


تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب

تصاویری از عزاداری مردم در ایام انقلاب