اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد،
بسته تصویری "خاطره‌نگاشت"- قسمت چهاردهم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ چهاردمین قسمت از بسته تصویری خاطره نگاشت در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد. در این بسته روایت‌هایی از دفاع مقدس و دهه شصت و نیز دوران سلطنت رضاخان وجود دارد.

بسته تصویری

بسته تصویری


بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری