بسته تصویری "خاطره نگاشت"- قسمت شانزدهم
روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ جدیدترین قسمت از بسته تصویری "خاطره نگاشت" با هدف بازخوانی خاطرات و روایت‌هایی از تسخیر لانه جاسوسی و استعفای دولت موقت منتشر شد که در ادامه از نظر می گذرد.

روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی

روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی

روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی

روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی

روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی

روایت‌های تاریخی از ابعاد مختلف تسخیر لانه جاسوسی