خاطرات ناب
پیش‌بینی پیروزی انقلاب اسلامی در سروده‌های حمید سبزواری

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حمید سبزواری پدر شعر انقلاب در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، درباره پیش‌بینی پیروزی انقلاب اسلامی در اشعار و سروده‌های خود می‌گوید: « من به هنگام کودتای افغانستان اشعاری سرودم که وقایع انقلاب اسلامی در ابیات آن پیش بینی شده بود و این خود می تواند یکی از معجزات انقلاب باشد. آن شعر را بعداً خواهم خواند «بمان تا غریوی ز ایران برآید»، اما چند دو بیتی داشتم که قسمت آخر این دو بیتی‌ها چنین است؛ البته شعر نامش بود «در شبی بی سپیده»:

شب به درازا کشید و عمر من افسوس            شب همه شب صرف جستجوی سحر شد

پیک اجل آمد و سپیده نزد دم                        آه ز عمرم که بی‌سپیده به سر شد

این شعر را من در16 رمضان ۱۳۹۷ (ه.ق) سرودم. اما در شعر مربوط به کودتای افغانستان، در قسمت دوم و سوم آن، انقلاب پیش‌بینی شده بود؛ یعنی شعر «بمان تا غریوی از ایران برآید». ناگفته نماند که اصل این اثر مفقود شده بود؛ اما در همین سال‌ها در کازرون که افتخار هم صحبتی آیت‌الله خزعلی نصیبمان شد یادی از آن ایام شد. در کازرون چندین سال مجالس تشکیل می‌شد و هر سال از من دعوت می‌کردند که شعرهایی که در این زمینه گفته بودم برایشان بخوانم. بعدها وقتی که صحبت از گذشته‌ها شد حاج‌آقا خزعلی فرمودند که آقای حمید شما پیشگویی هم می‌کردید ما هم باورمان نمی‌آمد. گفتند: شما پیشگویی می‌کردید که همچنین می‌شود و شد. راست می‌گفتند، من چندین قصیده گفته بودم که در آنجا پیشگویی کرده‌ام که این جوری می‌شود در اشعارم اغلب گفته‌ام که من این کاخ را می‌بینم سرنگون می‌شود و از حرکات مردم احساس می‌کردم که دردها در دل دارند و جرأت بروز ندارند.