اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
بسته تصویری "جلاد دهه شصت"
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق برای رسیدن به قدرت از هیچ جنایتی ابایی نداشتند. آنها به راحتی به قتل عام مردم عادی اقدام می‌کردند چرا که رجوی اعتقاد داشت برای به قدرت رسیدن او حتی اگر نصف مردم ایران هم کشته شوند می‌ارزد.

روایت اعضای سازمان مجاهدین خلق به خوبی دیدگاه منافقین نسبت به مردم را نشان می‌دهد.

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری