دکتر مرتضی میردار
یادی از امام شناس و خمینی‌ پژوه انقلابی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دکتر مرتضی میردار؛ چندی پیش از خبر درگذشت سالک راه امام خمینی عزیز اطلاع یافتم. راقم این سطور که بیش از دو دهه خدمت آن عزیز ارادت داشتم، بر خود فرض دانستم نکاتی چند به رسم پاسداشت آن مرحوم، یادآور شوم.

آقای حاجی محمدزاده از اولین نسل مبارزان نهضت اسلامی بود که دعوت پیامبرگونه امام عزیز را لبیک گفت و در طی سالیان مبارزه علیه استبداد داخلی و سلطه آمریکایی سر از پا نشناخت و به روشنگری علیه حاکمیت جور پرداخت و سرانجام به زندان افتاد و سال‌ها حبس و شکنجه‌های قرون وسطایی رژیم پهلوی را تحمل کرد.

در زندان فرعونی پهلوی که بسیاری از افراد گرفتار تشتت در اندیشه و عمل شده‌ بودند و گرایش به جریان نفاق تسهیل شده بود، ایشان همواره بر تبیین اسلام انقلابی و اسلام ناب همت گمارد و توانست جریان نفاق را به روشنی برای همگان ترسیم و عاقبت این جریان کج‌فهم و منحرف را تبیین نماید.

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در کنار سایر یاران و هم‌عصران خویش به تاسیس شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام نمود، که ثمره این تلاش و تاسیس امروزه بر همگان هویداست. در این نهاد مقدس نیز با حضور در دفتر سیاسی سپاه پاسداران به نقش بصیرت‌افزایی نسل جوان و انقلابی در برابر لیبرال‌ها اهتمام ویژه‌ای به خرج داد، کما اینکه شهرت او در میان دوستان خود به "محمدزاده دفتر سیاسی" است.   

در پس فوت حضرت امام، مرحوم محمدزاده از جمله شخصیتهایی بود که بر تمرکز بر اصالت و اندیشه‌های امام اصرار و ابرام داشت و سعادت امروز و فردای انقلاب اسلامی را بر پیروی از اندیشه ناب امام و همراهی با ولایت فقیه در همه‌ امور می‌دانست.

از جمله ویژگی‌های مشهور فرد محمدزاده صحیفه‌خوانی امام و رسائل ایشان بود، که او با این روش آفت‌ها و آسیب‌های انقلاب را بازگو و مواضع راه انقلاب را نشان می‌داد و پایان هر مبحث مربوط به آینده انقلاب و جمهوری اسلامی را بازگشت به اندیشه ناب امام و پیروی از میراث امام که همانا ولایت فقیه بود می‌دانست.

روحش شاد و یادش گرامی

مرتضی میردار 

آذر 1398