شما بپرسید| پاسخ محمد رحمانی
چرا اعترافات وحید افراخته با دیگر اعضای سازمان مجاهدین خلق قابل قیاس نیست؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمد رحمانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در گفت و گو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سوال یکی از مخاطبان در بخش «شما بپرسید» پاسخ داد.

این نویسنده که کتابی با موضوع زمانه و زندگی وحید افراخته را در دست تالیف دارد، در پاسخ به این سوال که «آیا در بین دستگیرشدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق کسی به اندازه وحید افراخته علیه سازمان اقدام کرده است؟» گفت: در اینکه اعترافات افراخته از نظر کمی و کیفی بی مانند است جای شک و شبهه‌ای نیست به نحوی که می‌توان ادعا کرد بعد از ضربه شهریور 1350 بزرگترین ضربه به نیروهای چریک شهری به واسطه اعترافات افراخته وارد شد. اما در مقام قیاس اعترافات افراخته با سایرین، باید به این مسئله نیز توجه کرد که افراخته عضو مرکزیت سازمان و رهبر شاخه نظامی سازمان بوده و طبیعتا اطلاعات بسیار وسیع وی با سایر اعضا قابل قیاس نبوده و نیست.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که «آیا وحید افراخته با اعتقاد و ایمان قلبی وارد سازمان شده بود؟» نیز یادآور شد: افراخته یک پدیده انسانی است، تغییرات عقیدتی وی را هم باید به همین شکل و سیاق تفسیر کرد.

این پژوهشگر تاریخ افزود: افراخته آن زمان که عضو انجمن حجتیه بود به انجمن معتقد و وفادار بود و هنگامی که عضو سازمان شد با مرگ دست و پنچه نرم می‌کرد. اما چه شد که افراخته آنچنان برید که امروز در رابطه با وی اینگونه قضاوت می‌کنیم؟بی‌شک بعد از تسلط به اطلاعات شخصی و سیر زندگی وی ما نیازمند به تحلیل‌های مختلف روانشانسی و جامعه‌شناسی هستیم.

رحمانی در پایان گفت: خوشبختانه تالیف کتاب زندگی و زمانه وحید افراخته بر پایه اسناد و اعترافات وی توسط بنده به پایان رسیده و با چاپ آن، علاقمندان به تاریخ معاصر ایران دسترسی مناسبی به اطلاعات افراخته و سازمان خواهند یافت.