نقش شهید ابوالحسن کریمی در سازماندهی نیروهای خط امام استان گیلان

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی: درارتباط با سازماندهی نیروهای خط امام در شرق گیلان، شهید كریمی در سال‌های 54 و بعداز آن به عنوان معلم حق‌التدریس البته به صورت مستمر در آموزشگاه‌های متوسطه منطقه تدریس می‌كرد به علاوه در مراكز و محافل دینی لاهیجان و آستانه اشرفیه و رودبنه و اطراف از روستاهای دور و نزدیك شهر جهت تنویر افكار جوانان سخنرانی می‌نمود.

ازطرف شرق لاهیجان تا منتهی‌الیه شرقی گیلان و حتی در مواردی خود تنكابن در مازندران و ازطرف غرب لاهیجان تا بخش‌های لشت‌نشاء و خشك‌بیجار از توابع رشت، در حوزه فعالیت فرهنگی و تشكیلاتی شهید قرار داشت او یك ارتباط سازنده و خلاق با نیروهای مبارز و متعهد مذهبی در منطقه برقرار نمود و به تربیت و آموزش نیروهای كیفی در سطح كادرهای انقلاب مشغول بود.

حجت‌الاسلام محمدرضا مهدی‌پور در کتاب «شهید ابوالحسن کریمی(سردار حزب‌الله گیلان)» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، درباره نقش شهید كریمی در جذب جوانان به حضرت امام می‌گوید:

«پیشاز پیروزی انقلاب انجمن ولیعصر توسط اینجانب تأسیس شد و شهید كریمی ازجمله عزیزانی بود كه در آن انجمن بهطور مستمر شركت می‌كرد و جوانان را هدایت و ارشاد می‌نمود و از رهگذر تدریس خصوصی رایگان به طبقه محروم آن روز جامعه‌مان، جوانان عاشق و تشنه را به صراطمستقیم هدایت و آنان را مقلد و پیرو مرجع عالیقدر جهانتشیع حضرت امام راحل می‌نمود و برای جلب و جذب نیروی جوان در عصر حكومت پهلوی به اسلام و روی آوردن به محافل و مجالس دینی مذهبی گاهی برنامه‌های تفریحی و ورزشی نظیر كوهنوردی راه می‌انداخت.»

نقش شهید ابوالحسن کریمی در سازماندهی نیروهای خط امام استان گیلان

سید غلامرضا قانع‌فر که از طرف شهید بهشتی مأمور پخش و توزیع اعلامیه در گیلان بود در بخش دیگری از این کتاب درباره‌ نقش شهید کریمی چنین می‌گوید:«در فضای سخت و ملتهب گیلان ، ما قبل از انقلاب هر زمان که اعلامیه‌ها را به شهید کریمی می‌رساندیم، ایشان با آغوش باز پذیرا بودند و می‌گفتند باز هم برسانید و بین افراد مختلف توزیع می‌کردند. این در حالی بود که عده‌ای بعد از گرفتن اعلامیه از ترس، آن را در آب می‌ریختند.»

یكی از اقدامات مهم شهید كریمی در راه مبارزه علیه رژیم پهلوی درقبلاز انقلاب تأسیس مؤسسه مطبوعاتی فتح بود او از محل درآمد تدریس خصوصی و حق‌التدریس در دبیرستان‌ها و گرفتن قرض‌الحسنه از صندوق جاوید تهران سال 1355 مطبوعاتی فتح لاهیجان را بهعنوان سنگری مقدم در تنویر فكری و اعتقادی نسل جوان شهر تأسیس و از این سنگر به مبارزه‌ای دو جانبه علیه ساواك و تحریكات عناصر ماركسیست و چپگرا می‌پردازد.

در كتاب 21ساعت با رئیس‌جمهور درباره چگونگی تأسیس مؤسسه مطبوعاتی فتح آمده است:

«سال 1354 كه شهید بهشتی می‌آید لاهیجان، ابوالحسن كریمی هم می‌آید دیدنش. و ضرورت راه‌اندازی یك مغازه كتابفروشی و مطبوعاتی را در شهر زادگاه همسر محمدرضا پهلوی خائن یادآور می‌شود. بهشتی می‌پرسد:

ـ چقدر پول داری؟

ابوالحسن كریمی می‌گوید. آن روزگار سیهزار تومان پول كمی نبوده است. بهشتی مقدار پول را می‌شنود و به او می‌گوید:

ـ اگر فرصت كردی بیا تهران پیش من!

كریمی می‌رود تهران، منزل شهید بهشتی. او نامه‌ای می‌دهد دست كریمی و چكی را به مبلغ شصتهزار تومان امضا می‌كند بهعنوان ضمانت. قرار می‌شود كریمی برود فلان‌جا و نامه و چك را بدهد و وام را بگیرد. می‌رود. می‌گیرد. برمی‌گردد لاهیجان. مغازه‌ای را كنار مسجد جامع می‌خرد و نامش را می‌گذارد كتاب‌فروشی الفتح. كه می‌شود پاتوق همه بچه‌مذهبی‌های لاهیجان و گیلان.»

نقش شهید ابوالحسن کریمی در سازماندهی نیروهای خط امام استان گیلان

درهرصورت مؤسسه مطبوعاتی فتح سنگری بود كه بهمثابه چراغ انقلاب و سدراه مخالفین و معاندین خودنمایی نمود. در دوره شكوفایی انقلاب اسلامی بهعنوان مركز رفتوآمد نیروهای انقلابی و پخش و توزیع جزوات و اعلامیه‌ها و نوارهای امامخمینی در منطقه عمل كرد و بههمین علت بارها مورد حملات ددمنشانه ساواك و حتی گروهك‌های مختلف در بعداز انقلاب قرار گرفت و كوشیدند تا با شكستن شیشه‌های آن از شكستن كاخ‌های شیشه‌ای و پوشانی خود پیشگیری نمایند. تلاشی عبث كه از همان سرآغاز محكومبه شكست بود. و این صدای شهید كریمی قهرمان بود كه در آن هنگامه آنان را مخاطب قرار می‌داد كه «ای شیشه‌شكنان بزدل و ترسو بیایید بهجای شیشه شكستن كه ناشیاز ترس و جبن شماست سینه‌های مرا آماج گلوله‌های خود قرار دهید.»