شهید نواب صفوی در آئینه تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز 27 دیماه 1334، سید مجتبی نواب صفوی، رهبر فدائیان اسلام توسط رژیم پهلوی اعدام شد و به شهادت رسید. 

در ادامه تصاویری از این طلبه مجاهد را مشاهده می‌کنید.

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر

شهید نواب صفوی در آئینه تصویر