توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلام منتشر كرد
نشریه كمیته استقبال از امام(ره) در سال 57

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛‌ در روز شنبه 30 دی ماه 1357 كمیته استقبال از امام خمینی(ره) برای تسهیل ورود ایشان به كشور، حفاظت، تداركات و تشریفات ورود ایشان تشكیل شد و اولین اطلاعیه خود را درباره چگونگی برگزاری مراسم استقبال در سوم بهمن در روزنامه‌های كثیرالانتشار درج كرد. یكی از اقدامات این كمیته راه اندازی نشریه ای تحت عنوان "رسانه" بود. در زیر برگی از این نشریه را كه در روز جمعه 13 بهمن ماه 57 منتشر شد ملاحظه می‌كنید.


نشریه كمیته استقبال از امام(ره) در سال 57