موشن‌گرافیک| "حقارت رضاخان"
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حقارت پهلوی اول در برابر قدرت‌های خارجی به ویژه انگلیس بر کسی پوشیده نیست و تاریخ عصر رضاخانی مملو از حقارت و ذلت شخص اول رژیم پهلوی است.

موشن‌گرافیک "60ثانیه با تاریخ" با موضوع "حقارت رضاخان" به بررسی ذلت پهلوی اول در برابر قدرت‌های خارجی می‌پردازد.

{$sepehr_media_17670_400_300}