توصیف همسر شاه از وضعیت بهداشتی ایران در دهه 30:
ميزان مرگ و مير اين «خانه‌ی مرگ» به ‌مراتب بيشتر از خانه‌ی سالمندان است!

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیا تا بحال از خود پرسیده‌اید که وضعیت بهداشت مردم ایران در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی چگونه بود؟ شاید جالب باشد که بدانید در آن دوران، شیوع بیماری‌ها و نبود بهداشت از یک سو و کمبود وسایل و ابزار درمانی و بیمارستان‌ها از سوی دیگر باعث مرگ و میر کودکان می‌شد.

ثريا اسفندياري، همسر دوم شاه در خاطراتش می‌گوید: در سال 1333، در تهران فقط يك بيمارستان دولتي وجود دارد كه آن هم فاقد اتاق عمل است. يك بيمارستان هم براي مادران فقير و فرزندانشان پيش‌بيني شده كه از پنج سال پيش تا حالا، فقط شالوده‌ي آن را ريخته‌اند.

ميزان مرگ و مير اين «خانه‌ي مرگ» به ‌مراتب بيشتر از خانه‌ي سالمندان است

در سال 1333، از يك پرورشگاه، بدون اطلاع قبلي بازديد مي‌كنم و بچه‌هايي را مي‌بينم كه تمام بدنشان پوشيده از چرك و دمل است. زمستان است و بخاري ندارند. دفتر پرورشگاه را مطالبه مي‌كنم و با وحشت، متوجه مي‌شوم كه بسياري از دختر بچه‌ها و پسر بچه‌هايي كه نام‌نويسي شده‌اند، ديگر زنده نيستند.

ميزان مرگ و مير اين «خانه‌ي مرگ» به‌مراتب بيشتر از خانه‌ي سالمندان است. سعي فراواني براي دريافت اعتبارات لازم از وزارت بهداري، به‌عمل مي‌آورم، ولي نه تنها با كمبود پول، بلكه با كمبود پرسنل نيز رو به رو مي‌شوم.

منبع: 53 سال عصر پهلوی به روایت دربار