ارتش ایران در اختیار آمریکایی‌ها
روایت ژنرال قره‌باغی از تسلط آمریکایی‌ها در ارتش پهلوی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ارتش در دوران پهلوی به طور کامل در اختیار آمریکایی‌ها بود. ذلت شاه تا جایی بود که حتی بودجه ارتش را نیز با آمریکا هماهنگ می‌کرد و شاه از خود هیچ اختیاری نداشت.
در خاطرات فرماندهان عالیرتبه ارتش هم به وضوح می‌توان دریافت که آمریکایی‌ها تا چه اندازه ارتش ایران را قبضه کرده بودند. ژنرال عباس قره‌باغی می‌گوید: «در هر یک از نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی ایران یک ژنرال و در ژاندارمری کشور یک سرهنگ و تعدادی افسر و درجه‌دار آمریکایی رسما برابر مقرارت، استخدام شده بودند که با افسران و درجه داران نیروهای مسلح شاهنشاهی در امور آموزشی، لجستیکی به خصوص مسائل تخصصی و فنی مربوط به اسلحه و وسایل خریداری شده از آمریکا همکاری می‌کردند. اداره مستشاری ارتش در ساختمان ستاد و در کنار سایر ادارات ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر و تحت نظارات اداره مستاشاری که یک ژنرال آمریکایی بود اداره می‌شد.»
روایت ژنرال قره‌باغی از تسلط آمریکایی‌ها در ارتش پهلوی

قره‌باغی ادامه می‌دهد: «در تاریخ انتصاب من به ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران رئیس اداره مستشاری سرلشگر "گس" بود که سمت مستشار نظامی رئیس ستاد را هم به عهده داشت.»
مستشاران آمریکایی ارتش بیش از 30 سال مشاور نظامی فرماندهان ارتش بوده و با شرکت در تمام برنامه‌های آموزشی، عملیاتی، اطلاعاتی و لجستیکی نیروهای سه‌گانه در کنار پرسنل ایرانی در ستادها، ادارات و یگان‌های رزمی خدمت می‌کردند.