اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
«مشاور امین امام» در قاب تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حجت‌الاسلام سید احمد خمینی سال‌های متمادی به عنوان مشاور امین در بحبوحه حوادث انقلابی در کنار امام خمینی به فعالیت پرداخت. به مناسبت سالروز رحلت حاج احمد آقا، تصاویری از وی در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

تصاویری از سید احمد خمینی
سید احمد خمینی در ایام نوجوانی در کنار امام خمینی و سید مصطفی خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی
سید احمد خمینی در لبنان


تصاویری از سید احمد خمینی
همراه با امام در پاریس

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی
در حال پذیرایی از امام در بیمارستان قلب تهران

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی

تصاویری از سید احمد خمینی
در حال سخنرانی پس از رحلت امام