به روایت اسناد
گزارش شهربانی از مراسم سیاسی مسجد جامع تربت حیدریه در نیمه شعبان سال 57

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نیمه شعبان سال 1357 بنابر اعلامیه امام خمینی برگزاری هرگونه جشن اعیاد شعبانیه در اعتراض به جنایات رژیم پهلوی ممنوع شد. لذا مردم انقلابی شهرهای مختلف در آستانه نیمه شعبان سال 57 از هر طریقی برای اعتراض و مبارزه علیه رژیم پهلوی بهره گرفتند.

بنابر روایت اسناد، در مسجد جامع تربت حیدریه مراسم به طور کلی رنگ و بوی سیاسی داشت. به گزارش شهربانی خراسان سخنران مراسم با انتقاد از جنایت‌های رژیم پهلوی، عدم برگزاری هرگونه جشنی را تا بازگشت امام خمینی به کشور اعلام کرد.

بنابراین گزارش «کاظم واعظی» در روز 30 تیر ماه 1357 مصادف با « پانزدهم شعبان در مسجد جامع به منبر رفته ضمن مداحی اظهار داشته جوانان را می‌کشند و آن‌ها را خرابکار می‌نامند. من با صدای بلند می‌گویم که دستگاه بداند تا امام خمینی از تبعیدگاه برنگردد هرگز عید نخواهیم گرفت.»


گزارش شهربانی از مراسم سیاسی مسجد جامع تربت حیدریه در نیمه شعبان سال 57