اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
بسته تصویری "آنچه گذشت" - قسمت بیست‌وچهارم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت بیست‌وچهارم از بسته تصویری "آنچه گذشت" در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری