عاقبت‌َ شاه‌دوستی یک معلم!

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ نوجوانان از جمله اقشاری محسوب می‌شدند که در روزهای انقلاب مستعد و آماده حضور در میدان مبارزه بودند. آنها به هر شکل در مسیر انقلاب گام برمی‌داشتند؛ حضور در تظاهرات، گفتگو با خانواده، پیوند با مساجد و روحانیون، تشکیل حلقه‌های کوچک دانش‌آموزی، ارتباط با معلمان انقلابی و ... از جمله راه‌هایی بود که نوجوانان را به جریان انقلاب متصل می‌کرد.

آنها در مدارس نیز با معلمان سلطنت‌طلب درگیری داشتند و در فرصت‌های مختلف حق آنها را کف دستشان می‌گذاشتند!

عاقبت‌َ شاه‌دوستی یک معلم!

محسن رفیق‌دوست از مبارزان دوران انقلاب در همین رابطه خاطره‌ای نقل می‌کند. او می‌گوید: مبارزه در دبیرستان‌ها ادامه داشت. یکی از معلم‌های دبیرستان خیلی از شاه تعریف و تمجید می‌کرد. گاهی وقت‌ها اگر می‌شد درس هم می‌داد!

اعتراض که می‌کردیم جوابمان سیلی آبدار بود.

باید تلافی می‌کردیم. دویست تا از اعلامیه‌های امام را روی ترکبند ماشینش بستیم، طوری که با حرکت کردنش اعلامیه‌ها پخش می‌شد.

در میدان بهارستان، پلیس به جرم پخش اعلامیه کتک مفصلی به او زد.

منبع: حاشیه‌های مهم‌تر از متن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی