اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
شهید شیرودی در قاب تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ خلبان علی‌اکبر شیرودی در تاریخ 8 اردیبهشت 1360 به درجه رفیع شهادت نائل شد. به همین مناسبت تصاویری از وی در ادامه منتشر می‌شود.


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر


شهید شیرودی در قاب تصاویر