خاطره‌ای از مرد پولادین انقلاب،
تحمل شکنجه‌های ساواک با زبان روزه

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید سید اسدالله لاجوردی به واسطه تحمل شکنجه‌های طاقت‌فرسای ساواک به «مرد پولادین» شهرت داشت. او با تمام توان در برابر شکنجه‌ها مقاومت می‌کرد و همچنان در مسیر مبارزه استوار گام برمی‌داشت. در کتاب «زندگی و مبارزات شهید اسدالله لاجوردی» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، بخشی از این مجاهدت‌ها ثبت و روایت شده است.

اسدالله بادامچیان هم در گفت‌وگو با سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به بخش دیگری از مقاومت شهید لاجوردی در برابر شکنجه‌های ساواک اشاره می‌کند. او می‌گوید: لاجوردی مرد پولادین انقلاب و اسطوره مقاومت بود. او را بارها در زندان‌های شاه شکنجه کردند، کمرش را شکستند و به نخاع او آسیب زدند. چشمش بر اثر شکنجه‌ها به‌شدت ضعیف و یکی از گوش‌هایش کر و شنوایی گوش دیگرش ضعیف شد. زندان‌های مکرر و شکنجه‌های سنگین، او را گرفتار زخم معده شدیدی کرد. با همه اینها حتی یک مورد در پرونده او وجود ندارد که توانسته باشند او را به کاری که می‌خواستند وادار کنند.

مقاومت‌های جانانه او به‌گونه‌ای بود که حتی دشمنان هم اعتراف می‌کردند که کم آورده‌اند. در پرونده‌های ساواک او بارها آمده: او شکنجه شده و ما را به سخره گرفته است!

لاجوردی می‌گفت: ما مسلمان هستیم و مسلمان باید با قدرت بایستد تا حساب کار دست اینها بیاید و بدانند برخلاف کمونیست‌ها که زود می‌شکستند، مسلمان نمی‌شکند. یک بار که او را با زبان روزه به‌شدت شکنجه داده بودند، می‌گفت: «وقتی به سلولم رفتم، خدا را شکر کردم که به خاطر خدا با زبان روزه شکنجه شدم.» چنین آرامش قلبی‌ای، جز با ایمان به خدا ممکن نیست. هر کسی هم نمی‌تواند این روحیه را داشته باشد.