کلاس تاریخ
روایتی از تواضع و فروتنی امام خمینی در مواجهه با مردم

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ امام خمینی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ویژگی‌ها و خصوصیات حسنه والایی داشتند که یکی از این ویژگی‌های حسنه‌ی تواضع و فروتنی ایشان بود.

هنگامی که امام خمینی در پاریس بودند، یک روزنامه‌نگار درباره زندگی‌ خصوصی‌ ایشان‌ سؤال‌ كرد. امام در جواب‌ گفتند: «زندگی‌ خصوصی‌ من‌ مثل‌ زندگی‌ خصوصی‌ همه‌ی‌ مردم‌ عادی‌ است‌. من‌ طلبه‌ای‌ هستم‌ مثل‌ سایر طلبه‌ها.»

خبرنگار تلویزیون‌ آلمان‌ از حیطه‌ی‌ قدرت‌ و نفوذ ایشان‌ پرسید. آن‌ رهبر فرزانه‌ در جواب‌ گفتند: «من‌ با مردم‌ ایران‌ برادر هستم‌ و خود را خادم‌ و سرباز آنان‌ می‌دانم‌.»

شاید در آن‌ زمان‌، برای‌ این‌ خبرنگار و دیگر جهانیان‌، به‌ سادگی‌ قابل‌ قبول‌ نبود مردی‌ كه‌ سخنانش‌ رعدآسا بر سر استبداد و استعمار فرود می‌آید، این‌ گونه‌ در برابر ملتش‌ خاضع‌ و خاشع‌ باشد، ولی‌ زمانی‌ كه‌ او را در رأس‌ هرم‌ محبوبیت‌ و قدرت‌ می‌دیدند كه‌ می‌فرمود: «... خمینی‌ یك‌ طلبه‌ی‌ ضعیفی‌ است‌، این‌جا نشسته‌ با شما صحبت‌ می‌كند و مردم‌ هم‌ به‌ او علاقه‌ دارند، چون‌ نوكر خودشان‌ است‌. آدم‌ به‌ نوكرش‌، به‌ خادمش‌ علاقه‌ دارد...» كم‌كم‌ باورشان‌ آمد كه‌ خمینی‌، واهمه‌ای‌ ندارد كه‌ به‌ مردم‌ بگوید: «عذر می‌خواهم‌» یا «من‌ اشتباه‌ كردم‌» و یا «مرا ببخشید.»

منبع: "آن سوی آفتاب"، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی