تصاویری از سوگواری مردم در غم از دست دادن امام خمینی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ انتشار خبر رحلت امام خمینی در 14 خرداد 1368 موجی از غم و اندوه را در میان مردم موجب شد. تصاویر گوشه‌ای از سوگواری و اندوه مردم را نشان می‌دهد که در ادامه می‌بینید.

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام

رحلت امام