تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تصویرها روایتگر سرکوب مردمی است که در 15 خرداد 1342 به خیابان ها آمده‌اند.  نیروهای امنیتی و شهربانی رژیم شاه با همه امکانات خود در آن روزگار در برابر مردمی ایستادند که به بازداشت مرجع دینی شان معترض بودند. 

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به تازگی تصاویری از آن روز تاریخی منتشر کرده است که در ادامه می‌بینید.

تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342

تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342
تصویر تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات 15 خرداد 1342تصاویری ازسرکوب تظاهرات مردم در 15 خرداد 1342
حضور تانک لشکر یک گارد در خیابان سپه تهران