روایت مطبوعات از جنایت صدام در دزفول و آبادان
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در 21 خرداد 1363 شهرهای دزفول و آبادان توسط رژیم بعث عراق بمباران شد. 

در ادامه گزارش مطبوعات از این جنایت صدام از نظر می‌گذرد.
بمباران آبادان به روایت مطبوعات

بمباران آبادان به روایت مطبوعات

بمباران آبادان به روایت مطبوعات

بمباران آبادان به روایت مطبوعات

بمباران آبادان به روایت مطبوعات