به مناسبت 14 تیر منتشر شد؛
تصاویری از حاج احمد متوسلیان
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 14 تیر ماه 1361 حاج احمد متوسلیان فرمانده لشگر 27 حضرت رسول(ص) به همراه سه دیپلمات دیگر از کشورمان توسط نیروهای فالانژ وابسته به رژیم صهیونیستی در خاک لبنان دستگیر شدند و تا امروز سرنوشت دقیق آن‌ها مشخص نشده است.

به همین مناسبت تصاویری از حاج احمد متوسلیان از نظر می‌گذرد.


تصاویری از حاج احمد متوسلیان


تصاویری از حاج احمد متوسلیان


تصاویری از حاج احمد متوسلیان


تصاویری از حاج احمد متوسلیان


تصاویری از حاج احمد متوسلیانتصاویری از حاج احمد متوسلیانتصاویری از حاج احمد متوسلیانتصاویری از حاج احمد متوسلیانتصاویری از حاج احمد متوسلیانتصاویری از حاج احمد متوسلیان