کودتای نقاب در آئینه مطبوعات
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شکست کودتای نقاب در تیرماه 1359 مسئله مهمی بود که روزنامه‌های کشور طی چندین روز به عنوان مهم‌ترین خبر بدان پرداختند. در ادامه تصویری از این روزنامه را مشاهده می‌کنید.

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات

کودتای نقاب در آئینه مطبوعات