اسناد می‌گویند
گزارش شهربانی شرق کشور از بازداشت سه نفر به جرم انتقاد به کشف حجاب
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سیاست‌های ضد دینی رضا خان با اِعمال سرکوب و خفقان جنایت‌های فجیعی را به وجود آورد. یکی از این سیاست‌ها مسئله کشف حجاب اجباری بود که بر ضد زنان ایرانی به منصه ظهور رسید. اما در مقابل مردم در گروه‌های مختلف به مقابله با اینگونه حرکات ضد دینی و ضد ملی برخواستند. در یکی از اسناد به گزارش رئیس شهربانی شرق کشور درباره مبارزه مردمی علیه کشف حجاب اینچنین آمده است:

«یوم 16 بهمن یکی از مامورین مخفی راپرت داد که حاجی سید علی‌اکبر احمدآبادی شب قبل از قنسولخانه انگلیس خارج شد. بملاحظه این راپرت مشارالیه را تحت نظر قرار داده روز بعد راپرت رسید که مجلس روضه تشکیل داده است و ایام 20 و 21 و 22 حاجی سید علی‌اکبر فوق و غلامرضای بخشایش اجزاء آستانه و سید عبدالکریم مرتضوی روضه‌خوان در مجلس روضه از عملیات دولت راجع به کشف حجاب تنقید و اظهارات مهیجی می‌نموده‌اند لذا هر سه نفر جلب و توقیف [شدند] قضیه تحت تعقیب [است] نتیجه بعداً به عرض می‌رساند. رئیس شهربانی شرق کشور»

  

سند