صفحه توئیتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
قطعنامه همافران در 19 بهمن 57 در بیعت با امام خمینی و انقلاب اسلامی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در 19 بهمن 57 و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، همافران نیروی هوایی ارتش با شجاعت خود اولین گروه‌ از نظامیان بودند که حمایت خود را از امام خمینی و انقلاب مردمی اعلام داشته و طی دیداری با امام؛ بیعت خود را تقدیم ایشان کردند و با قطعنامه‌ تاریخی خود به خیل انقلابیون پیوستند. سند زیر متن قطعنامه همافران پس از دیدار با امام خمینی در 19 بهمن 57 است.


قطعنامه همافران در 19 بهمن 57 در بیعت با امام خمینی و انقلاب مردم ایران

قطعنامه همافران در بیعت با امام خمینی و انقلاب اسلامی مردم ایران