تصاویری از شهید محمود کاوه
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید محمود کاوه فرمانده شجاع و لایقی بود که در عملیات کربلای 2 در ارتفاعات منطقه حاج عمران به درجه شهادت نائل آمد. 
در ادامه تصاویری از وی منتشر شد که از نظر می‌گذرد.

تصاویری از شهید محمود کاوه


تصاویری از شهید محمود کاوه


تصاویری از شهید محمود کاوه


تصاویری از شهید محمود کاوه


تصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوه


تصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوهتصاویری از شهید محمود کاوه