به روایت اسناد
دستور دادستانی ارتش شاهنشاهی برای بازداشت آیت‌الله قدوسی در سال 1345
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید آیت‌الله علی قدوسی یکی از اعضای اولیه هسته روحانیت حوزه علمیه قم بود که با محوریت امام خمینی پس از تبعید ایشان به ساماندهی مبارزات علیه رژیم پهلوی مبادرزت ورزیدند.

در این میان با شناسایی ساواک برخی از اعضای این گروه شناسایی و دستگیر شده‌اند. در این میان آیت‌الله قدوسی یکی از افرادی بود که بارها مورد دستگیری و بازجویی واقع شد. تصویر زیر سندی از دستور بازداشت آیت‌الله قدوسی در سال 1345 است که توسط دادستانی ارتش صادر شده بود.


دستور دادستانی ارتش شاهنشاهی برای بازداشت آیت‌الله قدوسی در سال 1345