اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
گلزار شهدای بهشت زهرا در قاب تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از گلزار شهدای بهشت زهرا از نظر می‌گذرد.


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا

بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا


بهشت زهرا