تصاویری از آخرین روزهای منتهی به سقوط خرمشهر
خرمشهر؛ آخرین مقاومت
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه مردم ایران، خرمشهر اولین شهری بود که مورد هجوم گسترده ارتش بعث قرار گرفت. نیروهای مردمی 34 روز مقابل دشمن بعثی مقاومت کرد؛ اما در 4 آبان 1359 خرمشهر سقوط کرد. سرانجام نوزده ماه بعد یعنی در 3 خرداد 1361 خونین‌شهر طی عملیات بیت‌المقدس توسط رزمندگان اسلام آزاد شد.

بسته تصویری "خرمشهر؛ آخرین مقاومت" به روایت تصاویر از آخرین روزهای مقاومت مردمی در خرمشهر می‌پردازد که در ادامه از نظر می‌گذرد.


خرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومتخرمشهر؛ آخرین مقاومتخرمشهر؛ آخرین مقاومتخرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومتخرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومت


خرمشهر؛ آخرین مقاومت