هجدهم بهمن ماه در گذار تاریخ
18 بهمن 1362
غلامعلي اويسي فرماندار نظامي سابق تهران و عامل اصلي قتل عام مردم تهران در فاجعه 17 شهريور 1357 در پاريس به قتل رسيد.

18 بهمن 1357
وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد: اين كشور همچنان دولت بختيار را به رسميت مي‌شناسد.

18 بهمن 1357
مهندس مهدي بازرگان همراه با يدالله سحابي و عباس امير انتظام، در ديدار با بختيار و ارتشبد قره‌باغي تلاش كردند تا آنان را به كناره‌گيري تشويق كنند.

18 بهمن 1357
انورسادات رئيس‌جمهوري مصر پيشنهاد كرد جنگنده‌هاي اف ـ 14 كه اخيراً از سوي آمريكا به ايران تحويل شده، به مصر انتقال داده شود

18 بهمن 1357
هادينگ كارتر سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعلام كرد ژنرال هايزر كه براي ترغيب ارتش ايران به حمايت از بختيار به تهران رفته بود، از ايران خارج شده است.

18 بهمن 1357
شاه در مصاحبه‌اي با مطبوعات اروپائي خود را پادشاه قانوني و فرمانده كل قواي ايران ناميد!

18 بهمن 1339
رسماً اعلام شد كه جمعيت ايران از مرز 21 ميليون نفر گذشت.

18 بهمن 1315
مجلس لايحه واگذاري امتياز استخراج نفت در مناطق شرق و شمال شرقي ايران به شركت‌هاي امريكايي را به تصويب رساند.

18 بهمن 1305
سيد محمد تدين از رياست مجلس شوراي ملي و نمايندگي مجلس استعفا داد و ميرزا حسين‌خان پيرنيا ـ مؤتمن‌الملك به رياست مجلس برگزيده شد.

18 بهمن 1305
حسن مستوفي ـ مستوفي‌الممالك ـ كابينه جديد خود را به شاه معرفي كرد. در اين كابينه كه تا 5 خرداد 1306 دائر بود ذكاءالملك فروغي، به جاي رضاخان به وزارت جنگ انتخاب شد.

18 بهمن 1300
قزاق‌ها در تبريز به قواي ژاندارمري كه شهر را در تصرف دارند حمله كردند در زد و خورد ميان آنان 50 نفر از طرفين كشته شدند.

18 بهمن 1286
نخستين قانون مطبوعات ايران مشتمل بر 53 ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد.