کلاس تاریخ
یک‌تنه در برابر دشمن

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید آیت الله مدرس از روحانیون مخالف و مبارز با سیاست‌های رضا خان پهلوی بود. در این راستا همیشه توسط عمال وی مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. در این زمینه می‌خوانیم:

یک‌تنه در برابر دشمن

روزی شخصی از آیت‌الله سیدحسن مدرس پرسید: «شما که اینگونه تنها شده‌اید و دائم تحت نظر هستید، با چه دل و نیرویی به این شدت با رضاخان مخالفت می‌کنید؟» آیت‌الله مدرس پاسخ داد: 

«من در تمام عمر هر تصمیمی که گرفته‌ام، دنبال آن رفته‌ام و به پشت سرم هم نگاه نکرده‌ام. از این‌رو وظیفه خود می‌دانم با هرگونه حکومتی که موازین اسلامی و آزادی را مراعات نکند، با این که یکه و تنها هستم، مبارزه کنم.»


برگرفته از کتاب «مدرس، مرد روزگاران»